เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการสาธิตการทำอาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ย์(ไทย) จำกัด ดำเนินการจัดทำโครงการสาธิตการทำอาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลชะมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะฝีมือด้านการทำอาหารให้แก่ สตรี กลุ่มสตรีต่างๆ ประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เวลาว่างหรือเป็นอาชีพหลักในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05