เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


🏵️คืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของค่ำคืนวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕🏵️

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บริเวณท่าน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ ๓ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

🪷 โดยภายในงานประเพณีลอยกระทงนั้น มีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ภายหลังจากเงียบเหงางดการจัดงานประเพณีลอยกระทงมากว่า ๒ ปี ซึ่งภายในงานประเพณีมีการประกวดหนูน้อยนพมาศที่เรียกรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน การประกวดกระทงทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่างแสดงพรสวรรค์ของตนเองผ่านชิ้นงานเพื่อเข้าร่วมการประกวด พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีของโรงเรียน และกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีผลการประกวด ดังนี้

🥇#ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนูน้อยนพมาศ ได้แก่ ด.ญ.ณอรรัชช์ นาคฤทธิ์

🥇#ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ได้แก่ นายธนกฤต จันทร์คง

🥇#ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประเกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ นางละออง เกตุบูรณะ

🏵️นับเป็นการร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลชะมาย ที่ได้สร้างสีสัน สร้างความประทับใจ และความงดงามของงานประเพณีไทยให้ชนรุ่งหลังได้ร่วมสานต่อ และสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป🏵️

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25