เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่วางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ ๗


📍วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕⏰เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้พนักงานกองช่าง นำรถตัก JCB ลงพื้นที่ วางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25