เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ปรับพื้นที่ทิ้งขยะ เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่แปลงการเกษตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)


📍วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕⏰เวลา ๐๘.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี และนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานกองช่าง นำรถตัก JCB ปรับพื้นที่ทิ้งขยะและเตรียมเป็นพื้นที่แปลงการเกษตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการศึกษาให้กับนักเรียนในรายวิชาเกษตรกรรมได้มีพื้นที่ในการทำแปลงเกษตร





2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25