เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


อบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้สอน หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ


#ใช้สื่ออย่างรู้ตัวด้วยการรู้เท่าทันสื่อ📲🖥🎙

ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้าร่วมพบปะและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้สอน #หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ ณ รีสอร์ทผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 👩‍🏫🧑‍🏫 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม สามารถใช้องค์ความรู้ในการสื่อสารการรู้เท่าทันสื่อ ส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆ ไปยังผู้อื่นในฐานะผู้สอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีกลุ่มนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร รุ่นที่ 1️⃣ และรุ่นที่ 2️⃣ ของเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน 2️⃣5️⃣ คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ พร้อมได้รับการบรรยายให้รู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อจากกลุ่มวิจัยการสื่อสารเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะฯ

#เมื่อรู้เท่าทันสื่อเราจะไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างผู้ขาดสติ

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25