เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่3และ4 ตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ได้เกิดฝนตกหนักท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 3 และ 4 ทางงานป้องกันและบรรเทสาธารณภัย และสมาชิกอปพร.ตำบลชะมายได้ร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ต้องขอขอบคุณสมาชิกอปพร.ทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27