เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสงสัญจรครั้งที่1/2553


ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสงสัญจรครั้งที่1/2553 ณ โรงเรียนพานิชยการทุ่งสง ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง โดยมีนายธัชพงศ์ แผ่ความดี นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน และมีนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27