เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการเปิดฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธ์ุปลานิล ณ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยขัน


📍วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕👨‍🎓เวลา ๑๐.๓๐ น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการเปิดฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธ์ุปลานิล ณ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยขัน หมู่ที่ ๔ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยมีนางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ ปลัดอำเภอทุ่งสง ปลัดประจำตำบลชะมาย ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอทุ่งสง ให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ และมีภาคีเครือข่ายในอำเภอทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05