เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น


👉วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕👈เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰ 📌

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น ณ บริเวณสระน้ำนบใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช📌

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18