เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ


📍วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๐.๓๐ น.📍

👉คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18