เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์


📍วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ ณ บริเวณลานวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉ตามโครงการจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ และเพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" การดำเนินการของจิตอาสาพระราชปณิธานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18