เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


คณะกรรมการลงพื้นที่ควบคุมดูแลการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย


📍วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25