เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการลงพื้นที่ควบคุมดูแลการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย


📍วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18