เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ตามหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สุงอายุ


📍วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕👨‍🎓เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

👉รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ได้ดำเนินการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๓ กิจกรรมฝึกอาชีพการทำหมวกจากวัสดุท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ตามหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สุงอายุ ตลอดถึงสร้างรอยยื้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงวัย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยจะดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จำนวน ๑๒ สัปดาห์ รวมเป็นเวลา ๓ เดือน จนจบหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สูงอายุ ทต.ชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25