เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์


📍วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉ตามโครงการจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ และเพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" การดำเนินการของจิตอาสาพระราชปณิธานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25