เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายเขากลาย-ห้วยขัน หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๔


📍วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสำรวจขนาดถนน เพื่อเตรียมรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายเขากลาย-ห้วยขัน หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๔ ตำบลชะมาย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนพี่น้องประชาชนในตำบลชะมาย ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25