เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


📍วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ในนามของประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมายพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานผลทางการเงินไตรมาสที่ ๑,๒,๓ และพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25