เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายกิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ 5 ธันวามหาราช โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในหมูที่ 5และ 8 การแผ้วถางหญ้าในหมูที่ 1 , 2 , 7 การทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขากลายของหมู่ที่ 3 และ 4 และร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯในเวลาเย็น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27