เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ทีมสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปรับพันธุ์ปลานิล ณ ศูนย์แจกจ่ายปลานิลของพ่อ ตามโครงการเพื่อพ่อ เพื่อแผ่นดิน


📍วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕⏰เวลา ๑๖.๓๐ น.📍

👉เทศบาลตำบลชะมาย โดยนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี ได้นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปรับพันธุ์ปลานิลจาก คุณสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ณ ศูนย์แจกจ่ายปลานิลของพ่อ ตามโครงการเพื่อพ่อ เพื่อแผ่นดิน บ้านนาป่า ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อนำมาปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช📍

👉ในการนี้เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ที่ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิลในครั้งนี้

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05