เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่


เมื่อวันที่ 4 - 15 กุมภาพันธ์ 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายโดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด ร่วมกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้จัดส่วนการคลัง ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2554-2556 และบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ประจำปีพ.ศ. 2553 โดยในงานนี้ทางผู้บริหารโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลชะมายเป็นอย่างดี สมกับเป็นนายกหนุ่มไฟแรงขวัญใจพี่น้องตำบลชะมาย
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27