เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เข้านำเสนอผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📌วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเทศบาล เดินทางเข้านำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการ “การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ภาคีเครือข่ายร่วมใจ” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางนครศรีธรรมราช (ชั้น ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05