เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เข้านำเสนอผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📌วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเทศบาล เดินทางเข้านำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการ “การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ภาคีเครือข่ายร่วมใจ” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางนครศรีธรรมราช (ชั้น ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24