เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมดนตรีในสวน กองทัพบก เติมพลังใจ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน


วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายหมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน กองทัพบก เติมพลังใจ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน

👉ซึ่งดำเนินการจัดโดยหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยภริยา เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติและรับชมการแสดงดนตรีครั้งนี้ด้วย

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05