เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมติดตามการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


📌วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๔.๐๐ น. 📌

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการประชุม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่างๆ เพื่อติดตามเรื่องการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24