เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมติดตามการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


📌วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๔.๐๐ น. 📌

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการประชุม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่างๆ เพื่อติดตามเรื่องการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05