เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลูกมะนาวในเข่งพลาสติก การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร และการทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมมะกรูด


📍วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.📍

👉ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินโครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลูกมะนาวในเข่งพลาสติก การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร และการทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมมะกรูด

👉ในครั้งนี้ทางชมรมผู้สูงอายุ ทต.ชะมาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๒ วัน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05