เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕


📍วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐- น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลูกมะนาวในเข่งพลาสติก การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร และการทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมมะกรูด ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยโครงการฯในครั้งนี้ทางชมรมผู้สูงอายุ ทต.ชะมาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๒ วัน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24