เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในเขตเทสบาลตำบลชะมาย


📍วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งการให้พนักงานไฟฟ้า นำรถหกล้อกระเช้า ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดให้ใช้การได้ปกติบริเวนถนนสาธารณะซอยบ้านนานอก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยขัน หมู่ที่ ๔ บ้านวังหีบ บ้านต้นแคร์ หมู่ที่ ๕ ซอยนาคำทวด ๓,๘ หมู่ที่ ๖ ซอยอัจจิมา ซอยคอกวัว และถนนสายทุ่งสง-นาบอน หมู่ที่ ๗ และซอยบ้านนาแฝด หมู่ที่ ๘ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06