เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📍วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕📍เวลา ๑๓.๓๐ น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดำเนินการประชุม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06