เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย


📍วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕📍

👉🛻 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งการให้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ พนักงานกองช่าง พร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาภัยพิบัติ ทต.ชะมาย ตลอดถึงประชาชน ร่วมกันลงพื้นที่นำอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน รื้อถอนกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน

👉เหตุเนื่องจากมีลมกรรโชคแรงเมื่อคืนวันที่ ๙ กรกฎาคม และเวลาประมาณ ๑๒.๐๐น. วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทำให้มีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน วัดวังหีบ โรงเรียนวัดวังหีบ และเสียหายหลายหมู่บ้านในเขตตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเรียบร้อยบางส่วนและจะดำเนินการให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายให้เป็นที่เรียบร้อย ต่อไป

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05