เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


📍วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งการให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในซอยนาคำทวด ๙,๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15