เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์


📍วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาตาเล่ง และบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25