เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนวัดเขากลาย และตัวแทนจากชุมชนบ้านเขากลาย หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) ณ โรงเรียนวัดเขากลาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25