เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย"


📍วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๐.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19