เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อเตรียมการสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


🎪วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ⌚️ เวลา ๑๓.๓๐ น.📌

🛎นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่มีเกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อเตรียมการสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช📌





2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19