เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์


วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้นายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย เข้าแถวเคารพธงชาติ และมอบหมายให้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์ ณ บริเวนสวนสาธารณะสระน้ำนบตาคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19