เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๕


📌วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.📌

👉เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกับ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาทุ่งสง และห้างสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง ร่วมกัน ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19