เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหายาเสพติด


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายร่วมกับโรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง สภ.ทุ่งสง และโรงพยาบาลทุ่งสงจัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหายาเสพติด ขึ้น เพื่อเป็นโครงการริเริ่มและเป็นประโยชน์กับเยาวชนกลุ่มเสียงในการป้องกันปัญหายาเสพติด
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27