เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่า มีการนำเนื้อหมูไปทิ้งในลำคลองระหว่างหมู่ที่ ๕ ตำบลชะมายและหมู่ที่ ๑


วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลชะมาย โดย นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วย นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาล นำเครื่องจักรกล ร่วมกับนางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ ปลัดอำเภอทุ่งสง นายเสกสรรค์ ศรีชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลชะมายและผู้ช่วยฯทุกคน ร่วมนายประสิทธิ์ แซ่อ้อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหงส์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่า มีการนำเนื้อหมูไปทิ้งในลำคลองระหว่างหมู่ที่ ๕ ตำบลชะมายและหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหงส์ ซึ่งส่งกลิ่นเน่าเหม็น เทศบาลตำบลชะมายได้ใช้รถ JCB ตักหน้าขุดหลังเนื้อหมูออกจากลำคลองและโรยด้วยปูนขาวเพื่อฝังกลบและฉีดล้างพื้นถนนทำความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อย

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01