เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย นำทีม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนายการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง


📌วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๑๑.๐๐ น.⏰

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย นำทีม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง ปลัดอำเภอทุ่งสง และเจ้าหน้าที่ของอำเภอทุ่งสงตลอดถึง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง ลงพื้นที่มองสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งให้กำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ที่ต้องกักตัวเอง ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01