เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลชะมาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


📌วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

👉เทศบาลตำบลชะมาย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการร่วมกันทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ขุดลอกคูระบายน้ำ, ฉีดล้างถนนสายหลัก, ตัดหญ้าบริเวณสถานที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)👈

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01