เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ หน่วยบังคับบัญชาการทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ๔๔ และส่วนเพาะพันธ์กล้าไม้ อำเภอทุ่งสง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


📌วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

👉เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ หน่วยบังคับบัญชาการทหารพัฒนาเคลื่อนที่ ๔๔ และส่วนเพาะพันธ์กล้าไม้ อำเภอทุ่งสง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราช วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👈

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24