เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพูน


📌วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๑๑.๐๐ น.⏰

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย      ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองปากพูน มาศึกษาดูงาน การขออนุญาต และการจัดตั้งสถานธนานุบาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชน.👈

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01