เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตำบลชะมาย


📌วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ⏰เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชะมาย ตามแผนการลงพื้นที่รับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12