เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมิถุนายน 2564


📌.... วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 📌เวลา ๑๐.๐๐ น. ....⏰ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับส่วนราชการต่างๆ ได้นำไปปฏิบัติ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11