เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น


📌วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔📌เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสาตำบลชะมาย ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ.บริเวณริมทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และบริเวณรอบสระน้ำหนองหอย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11