เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔


วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง

ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งแรก เพื่อให้มีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชะมาย และเรื่อง อื่นๆ

👉❌ผลการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชะมาย ผลปรากฎ ดังนี้ ⬇️

➡️นายคณึง สุวรรณพันธ์ เป็นประธานสภาเทศบาล

➡️นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ เป็นรองประธานสภาเทศบาล

➡️นายเดชณ์ ชาญอาวุธ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

#สภาเทศบาลตำบลชะมาย

#ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง

#เทศบาลตำบลชะมาย

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08