เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกบังคับใช้มาตรการ รณรงค์ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-๑๙)


นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกบังคับใช้มาตรการ รณรงค์ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-๑๙) ให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ ณ ตลาดนัดปั้มถาวร หมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08