เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๓


ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกและพบปะพูดคุยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมายที่มาร่วมกิจกรรม

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08