เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สอบสวนแหล่งที่มาของอาหารทะเล


วันที่ 22 ธันวาคม 2563

#เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สอบสวนแหล่งที่มาของอาหารทะเล จากกลุ่มพ่อค้า แม้ค้า ที่ตลาดนัดปั๊มถาวร หมู่ที่ 8 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

(ผลปรากฎว่าไม่มีอาหารทะเลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โรคโควิด-19)

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08