เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน

2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04