เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

......งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย betder เครดิตฟรี

2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22
2020-11-17
2020-10-31
2020-09-25
2020-08-04