เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ห้างสหไทยฯเปิดอย่างเป็นทางการ


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้างสหไทย อย่างเป็นทางการ โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ร่วมงานดังกล่าว ซึ่งห้างสหไทยสรรพสินค้าเป็นห้างของคนไทย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25